Học viên Vinaenter: Lê Văn Chiến

Lê Văn Chiến

Sau khóa học này em được tiếp cận nhiều cái hay hơn mà ở trường em chưa được học. Và em rất tự tin khi học xong khóa học này em thấy mình biết được nhiều hơn và có thể tìm cho mình một công việc phù hợp

Học viên cùng khóa

Khóa học này cho em biết được nhiều cái hay mà chưa bao giò em được tiếp cận ngay rên ghế nhà trường, nhờ giảng viên tận tình đã giúp em làm tốt ngay trên trường học và công viiệc
Khóa học rất bổ ích thông qua khóa học này em đã biết tận dụng và có một công việc ổn định.