Học viên Vinaenter: Bùi Nguyễn Minh Tuệ

Bùi Nguyễn Minh Tuệ

Với những kiến thức có được sau khóa học lập trình java tôi đã có được những kiến thúc hay và có thể chọn cho mình một công việc tốt hơn.

Học viên cùng khóa

Trước đây chưa bao giờ em nghĩ mình có thể code ra một trang web chuyên nghiệp nhưng khi được đào tạo tại trung tâm em có thể code tốt và có thể chọn cho mình công việc phù hợp.
Trước đây em chưa bao giờ nghĩ sẽ học thêm một khóa học nào ở ngoài vì trên trường là được nhưng nhờ có trung tâm em thấy mình học trên trường chưa đủ vẫn có nhiều cái hay khác và giờ em đã vận dụng tốt vào công việc của mình.
Sau khóa học này em được tiếp cận nhiều cái hay hơn mà ở trường em chưa được học. Và em rất tự tin khi học xong khóa học này em thấy mình biết được nhiều hơn và có thể tìm cho mình một công việc phù hợp
Khóa học này cho em biết được nhiều cái hay mà chưa bao giò em được tiếp cận ngay rên ghế nhà trường, nhờ giảng viên tận tình đã giúp em làm tốt ngay trên trường học và công viiệc
Khóa học rất bổ ích thông qua khóa học này em đã biết tận dụng và có một công việc ổn định.