Học viên Vinaenter: Phạm Anh Tài

Phạm Anh Tài

Khóa học rất bổ ích thông qua khóa học này em đã biết tận dụng và có một công việc ổn định.