Kiến thức

Lượt xem: 1.012

Những kiến thức nào cần thiết với 1 LTV JAVA?

          Công nghệ Java đã phát triển và trở thực sự trở nên rất lớn trong thập kỷ qua. Có quá nhiều thứ để học và gần như là không thể để một người có thể làm chủ tất cả chúng. Kiến thức của bạn về công nghệ Java sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào những gì bạn đang làm việc.

        Trong bất kỳ ngôn ngữ nào, như Java hay một số ngôn ngữ khác, sẽ quan trọng và có ích khi nắm bắt các khái niệm tổng quan (hướng đối tượng (OOP), interfaces, class, objects, threading,…) chứ không phải là các framework hoặc cú pháp cụ thể. Luôn dễ dàng để nhanh chóng tìm hiểu các công nghệ mới khi bạn nắm vững các nguyên tắc cơ bản.

Khóa học lập trình Java tại Đà Nẵng

Những kiến thức cần cho 1 LTV Java

7 điều dành cho Lập trình viên JAVA vừa tốt nghiệp

1. Java Virtual Machine làm việc như thế nào? (Platform Independence, Garbage Collection, class files…)

2. Các khái niệm lập trình hướng đối tượng thực hiện trong Java là gì?

3. Multi-threading

4. Java Collection framework

5. Có hiểu biết về các kiểu dữ liệu và vài lớp java.lang như String, Math, System v.v, nguyên tắc luồng java.io

6. Hiểu khái niệm về lập trình sự kiện Swing/AWT.

7. Các khái niệm về Servlets&JSP.

Khóa học lập trình Java tại Đà Nẵng

Lập trình Java có kinh nghiệm để phát triển hơn

9 điều dành cho Lập trình JAVA có kinh nghiệm để phát triển hơn nữa

          Nếu bạn là một lập trình viên Java có kinh, bạn cũng có thể cần phải hiểu những điều cơ bản sau đây ngoài những người được liệt kê ở trên.

1. Hiểu được các mẫu thiết kế (design patterns) và sử dụng của nó trong Java

2. Những cải tiến về ngôn ngữ từ những thay đổi phiên bản chính (Generics, Annotations, Enums,…).

3. Quy tắc viết mã (Coding Conventions).

4. Build tool (Ant) hoặc Project Management Tool (Maven).

5. Hệ thống quản lý phiên bản như CVS/SVN/Perforce/Clearcase.

6. Apache Commons Libraries và vài thư viện nguồn mở khác

7. Continuous Integration Tools and Unit testing.

8. Hiểu biết cơ bản về XML

9. Hiểu biết cơ bản về các frameworks lớp Business – ví dụ như Spring

4 điều mà lập trình viên Java Web (JEE) Developer phải biết

         Nếu bạn là một người làm việc chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm về phát triển Java Web, bạn cũng cần phải hiểu những điều cơ bản sau đây ngoài những cái (7 + 9) được liệt kê ở trên.

1. Hiểu biết về MVC Frameworks – Frameworks J2EE mã nguồn mở như Struts, Webwork, Spring MVC, Tapestry.

2. Hiểu biết cơ bản về Web Services.

3. Hiểu biết tốt về Web/Application server như Tomcat, Glassfish, WebLogic, WebSphere, Jetty etc.

4. Hiểu biết về môi trường Unix – Hầu hết các server Java đặt trên môi trường Unix nên hiểu biết về Unix là một lợi thế lớn

          Thật sự rất khó để nắm rõ và sâu tất cả mọi thứ, khi mà danh sách rất dài và thứ nào cũng rộng. Nhưng quan trọng và có giá trị là biết cơ bản kỹ lưỡng, phần còn lại có thể học được một cách nhanh chóng khi cần thiết, tất nhiên, bạn phải biết rằng nó tồn tại, nếu không bạn sẽ không biết cần học thứ gì.

Kiến thức liên quan

Lượt xem: 1017
Rất nhiều cá nhân đang tìm những cách thức mới để học lập trình, các startup và các tổ chức phi lợi nhuận đang tìm cách giúp đỡ họ; và các doanh nghiệp thì đang tìm kiếm những phương pháp
Lượt xem: 1017
Java rất đặc biệt so với các ngôn ngữ lập trình khác, điều tuyệt vời ở Java là bạn có thể hoàn thành 10 tác vụ mà chỉ cần làm một lần.
Lượt xem: 1017
Là một lập trình viên, bạn phải nắm rõ các kiểu dữ liệu trong lập trình một cách tường minh. Để khi áp dụng vào dự án bạn có thể sử dụng chúng một cách linh hoạt hơn.
Lượt xem: 1020
Bất kì một ngôn ngữ lập trình nào đều có khái niệm biến và hằng số và trong việc học lập trình php cũng không ngoại lệ, đây là kiến thức nền tảng trong lập trình mà hầu như lập trình viên nào cũng phải học đầu tiên. Nên trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hi
Lượt xem: 1015
PHP là một ngôn ngữ lập trình phía Server dùng để xây dựng các ứng dụng Website. Điểm mạnh của PHP là tính cộng đồng của nó cao, nghĩa là trên thế giới có khá nhiều lập trình viên sử dụng PHP để xây dựng dự án cho riêng họ hoặc cho khách hàng của họ.
Lượt xem: 1018
Để có thể cạnh tranh được trong thời đại công nghệ thông tin lên ngôi bạn phải biết cách tận dụng thương mại điện tử vào kinh doanh.